Az ápolás helyzete az Infektológiai és gyermekimmunológiai Klinikán és a NIBE

posted in: Hír | 0

Az ápolói szakma hivatás. E szakmához tartozni azt jelenti, hogy az ápoló elkötelezi magát
a szakmai célkitűzéseknek megfelelő cselekvésre és viselkedésre.
Az ápoló kötelessége az egészség megőrzése,a betegség megelőzése ,az egészség
helyreállítása , a szenvedés enyhítése, melynek kiinduló pontja az ápolás holisztikus
szemlélete.

A Tanszék osztályain és szakrendelőiben a dolgozó nővérek száma jelenleg tíz. Egy diplomás
ápoló , nyolc OKJ csecsemő-és gyermek ápoló és egy OKJ felnőtt szakápoló legjobb szakmai
tudásával az évek alatt szerzett tapasztalatával és nagyon nagy empátiával járul hozzá a
betegek megfelelő gyógyulásához.

A Tanszéken a csecsemő-és gyermek ellátás mellett a felnőtt beteg ellátására szorulók száma
növekedett. Az idős, elesettebb beteg ápolása, gondozása , szükségleteiknek kielégítése igen
nagy kihívás a gyermekápolók számára. Az itt dolgozó nővérek szakmai elhivatottsága,
tapasztalata és folyamatos képzése lehetővé teszi számukra hogy megfeleljenek és a
legmagasabb színvonalú ápolást nyújtsák.

A mindennapos ápolási és gondozási feladatok ellátása mellett a Tanszéken dolgozó nővérek
részéről igény mutatkozik az elméleti és gyakorlati ismeretek bővítésére. Aktívan és szívesen
segítenek az új dolgozók oktatásában a Tanszék életének beilleszkedésében. A nővérek
rendszeresen részt vesznek a DEOEC által szervezett kreditpontszerző képzéseken,illetve
a tanszéken a továbbra is havonta egy alkalommal tartandó ápolói továbbképzéseken,ahol
az újabb ápolói protokollok és napi teendők megbeszélésén túl minden alkalommal cikk
ismertetése is történik „Nővér” szak folyóiratból. Tanszékük rendszeresen fogadja a szakmai
gyakorlatuk töltő leendő ápolókat és orvostanhallgatókat.

Több alkalommal vettünk részt egészségügyi szakdolgozói konferencián. 2011-től az évente
rendezendő „ Juhász Zsuzsa „ Szakdolgozói Konferencián szakdolgozóink rendszeresen
tartanak színvonalas előadást, Baranyáné Rozika ,vezető nővérünk ülés elnökként
tevékenykedett és a szervezésben és lebonyolításban rendszeresen részt vett.
Az INGID (International Nursing Immundeficiens) Külfödi Immunhiányos betegekkel
foglalkozó nővér csoport tagjaként Gönczi Attiláné Mónika aktívan részt vett és egy cikk
jelent meg a Wiskott Aldrich Syndroma címmel.

Nővéreink a Tanszéken működő két Alapítvány ( Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány és
a Gaucher –kóros Betegekért alapítvány) munkájában folyamatosan részt vesznek.
Szívesen segítenek betegtalálkozók megszervezésében és lebonyolításában ez egyben
jó lehetőséget teremt a betegekkel való beszélgetésre egymás megismerésére esetleges
problémák megbeszélésére.

2010-ben létrejött a MIBE ( Magyarországi immunhiányos Betegekért Egyesület) amelynek
keretén belül megalakult a Nővér Munkacsoport NIBE elnöke Gönczi Attiláné.
Missziója: A Magyarországi immunhiányos betegek és hozzátartozóik segítése, érdekeik
képviselése . Kapcsolatteremtés a szociális ellátásban dolgozó munkatársakkal akikkel
együtt segíthetjük és javíthatjuk az immunhiányos betegségben szenvedők gyógyulását és
életminőségét.

Alapító tagok a tanszéken dolgozó nővérek ,de rajtuk kívül más intézményből is
jelentkeztek ápolók. Az eddigi munkánk tapasztalata alapján nagyon sikeres az
együttműködés az Egyesülettel .

A MIBE és a NIBE stratégiai képzésén több nővér is részt vett a betegekkel együtt.
Az elmúlt években szakmai munkánk elismeréseként az „Egyetem Kiváló Dolgozója „
kitüntetést kapta –Nagy Sándorné (2006), Tóth Zoltánné (2013) OKJ csecsemő-és
gyermekápoló és Baranya Zsoltné (2005)vezető főnővér, diplomás ápoló ,aki 2009- ben
és 2012-ben a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi
Szakdolgozói ösztöndíj pályázat nyertese is.

A tanszéken dolgozó nővérek hűsége és kitartása példaértékű, amely megmutatkozik abban
is ahogyan e betegekkel bánnak. Remélem az elkövetkezendő években is hasonló munkával
járulhatunk a tanszék életébe.